شركت پيشگام صنعت فرس

شركت پيشگام صنعت فرس

فرس یعنی فارس ، یعنی ایران ،یعنی وطن من ، که این سه حرف ، ف = فیلتراسیون و ر= روغن و س = سوخت تخصص شرکت را نشان می دهد همچنین لاتین اسم شرکت یعنی FORCE فعالیتهای مربوطه را نشان میدهد

 

 

تاريخ

13 ارديبهشت 1395

Tags

طراحی وب سایت